Meer

Inhoud

Voorwoord

Beste bezoeker,   Welkom en leuk dat u een kijkje neemt op de eerste versie van onze digitale begroting.  Voorheen was een begroting vooral een statisch en ingewikkeld document. Maar dat is vanaf nu anders!

In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op onderwerp of per portefeuillehouder. En als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of activiteit, dan kunt u zich binnenkort hierop abonneren. Op die manier beschikt u steeds over de meest actuele stand van zaken.

Verder vindt ons college het belangrijk dat inwoners, instellingen en bedrijven meedenken, meepraten en meebeslissen; ook als het gaat om de financiën. Met de mogelijkheden van de digitale begroting is dat nu een stuk eenvoudiger geworden.  Bovendien past deze vorm van informatie beschikbaar maken heel goed bij deze tijd van meer openheid en transparantie.

Met onze eerste digitale begroting hebben wij weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve dienstverlening. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Ook horen wij het graag als u nog goede tips of verbetersuggesties heeft. Uw reactie kunt u mailen naar r.blom@albrandswaard.nl.  Alvast dank.

Hartelijke groet,

drs. Hans-Christoph Wagner

burgemeester Albrandswaard

 Burgemeester

 

Legenda

  • Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur
  • Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
  • Programma 3 Buitenruimte
  • Programma 4 Financien
  • Programma 5 Educatie
  • Programma 6 Sport
  • Programma 7 Sociaal Domein
-48.579.264 Baten
48.579.264 Lasten
0 Saldo